Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Gradbeni projekt

Gozdni budistični samostan Samanadipa predstavlja namero za izgradnjo nove glavne hiše v samotišču Goljek, ki bo nadomestila prvotno staro hiško, zgrajeno leta 1933. Zemljišče s hišo je bilo kupljeno leta 2016. Bilo je v skrbništvu Društva theravadskih budistov Bhavana do leta 2022, ko je bila pravno prenesena v Gozdni budistični samostan Samanadipa.

Sedanjo staro hišo je leta 1933 zgradil Marcelin Korelc, praded adžana Hirika, da bi služil kot družinski dom. To je majhna hiša, v kateri je majhna soba (20m2), kuhinja (12m2) in shramba (12m2). Zgrajena je bila iz zelo skromnega materiala tudi za tiste čase: lesa in blata. Ta stavba, ki je sedaj namenjena splošni dejavnosti Sanghe, je bila zasnovana in zgrajena za povsem drugačen namen, kot majhen družinski dom in ne kot samostan.

Hiša je bila kupljena, da bi zagotovila osamljen kontemplativni prostor za nekaj menihov, da bi se lahko laični budisti in zainteresirani učili in izvajali Budove nauke. Menihi so miloščinarji in odvisni od laikov glede hrane, oblačil, nastanitve in zdravil. To ustvarja zelo odprto obliko verskega življenja. Ljudje prihajajo v samotišče, da dobijo vodnika v duševnem razvoju in poskrbijo za glavni dnevni obrok hrane za menihe. Samotišče je vedno odprt za obiskovalce. Za učenje, literaturo ali objekte, ki jih ponuja skupnost, ni treba plačati.

Zakaj se mora samotišče nadgraditi in izboljšati?

Stara hiša, kot že omenjeno, je bila sprva zgrajena za majhno družino in ne za skupnost menihov in laikov ter obiskovalcev. 20 m2 prostora, preurejenega v meditacijsko sobo, ne zadošča za zbiranje šestih menihov (in število še narašča). Prav tako se ne morejo tukaj sestajati večje skupine (za namene meditacije, učenja, daritve Dana). Poleg tega je hiša stara in slabo grajena. Zahteva stalno popravilo razpok in čiščenje plesni, ki je pred kratkim prišla v prostor zaradi vlage iz kuhinje, sušenja oblačil in več ljudi, ki te prostore uporabljajo. Prav tako po zahtevi vlade potrebujemo večji življenjski prostor za prijavo več stanovalcev na ta naslov: trenutno so zasedena vsa mesta, zaradi majhne koče pa ne smemo sprejeti več stanovalcev. Odločili smo se, da nadaljujemo svoje dejavnosti na tej lokaciji. Zdelo se je, da bi bil dolgoročni načrt za ureditev te lokacije najbolj primeren način za nadaljnje delovanje.

Pristop glavnega načrta (posodobljeno maj 2023)

Mi bi delali tempeljsko hiško, zunanjih dimenzije 13.0×7.00m, etažnosti pol K+P+M. Klet bo pol vkopana v teren, armiranobetonska, zgornji del pa bi bil lesen (okvirno-skeletna gradnja), eko gradnja s slamo. Hiška bo imela dve sobici za menihe, večina pritličja bo tempelj, v galeriji bo knjižnica, v kleti pa bodo imeli veliko kuhinjo in jedilnico, pomožne prostore, dve sobi ter večjo skupno kopalnico. Trenutno smo še v zaključku idejne faze. PZI faza bi se delala nekje februarja, marca, tako da bi junija lahko pričeli z gradnjo kletnega dela.

Natančen načrt bo sledil v nekaj mesecih, ko bo arhitekt pripravil podrobnejši glavni načrt. Ocenjujejo, da bo skupni strošek gradnje okoli 200.000 EUR, toda ciljamo da bi bil strošek nižji.

>> Kako donirati?

TRENUTNO DONIRANO:
60.672,57 EUR

TRENUTNA PORABA:
-2.822,40 EUR

OCENJENI SKUPNI STROŠKI:
200.000,00 EUR

* Na podlagi priporočila našega arhitekta smo našo oceno za projekt nove hiše posodobili iz 150.000,00 EUR na 200.000,00 EUR. Povišanje stroškov je predvsem posledica inflacijskih pritiskov v Sloveniji. Projektnih načrtov z naše strani nismo spreminjali, dodatne stroške pa pripisujemo izključno naraščajočim stroškom gradbenega materiala.

OSVEŽENO:
25.5.2023