Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Smernice za rezidenčne in obiskujoče menihe

Glavni namen samostna je zagotoviti ugoden prostor za študij, prakso in uresničevanje Dhamme (pariyatti, patipatti, pativedha). Poudarek je na osami, preprostosti in individualni praksi. Da bi zaščitili takšno atmosfero, se menihom svetuje, da upoštevajo naslednje smernice:

  • Menihi, ki želijo ostati v Samanadipi, naj bi upoštevali pravila Patimokkhe, zlasti pravila glede denarja (Nissagiya Pácittiya 18-20).
  • Priporočljivo je, da pošljete predhodno prošnjo za bivanje tukaj kot gost.
  • Uporaba mobilnih naprav (telefoni, tablice, računalniki) in dostop do interneta sta omejena.

Menihi Samanadipe jemljejo tudi naslednje Budovo učenje kot svoje glavno vodilo za meniško življenje (Izvleček iz Sutta-Nipāta, Tuvaṭaka Sutta (4:14.7-20)):

Menih ne dovoli, da so njegove oči nemirne,
svoja ušesa zapre pred vaškimi govoricami,
ni požrešen na okuse
in ničesar v svetu ne jemlje, kot »to je moje«.

Kadarkoli je menih v stiku z neprijetnostmi,
se ne predaja žalovanju.
Ne hrepeni po obstoju,
niti ni pretresen zaradi strahu.

Hrano in pijačo,
živila in tudi oblačila —
vsa ta imetja ne bo imel za zaklad
niti se ne bo bal njihovega pomanjkanja.

Meditant, ki se brez želja po tavanju naokrog
vzdrži obžalovanih dejanj, je pazljiv.
Kjerkoli ima namen sedeti ali ležati,
menih naj živi v kraju z malo motenj.

Naj ne spi predolgo,
marljiv v opreznosti naj vztraja v budnosti.
Tako bo zapustil vse: lenobo, iluzije, smeh, igre,
spolnost in vse njihove izpeljanke.

Ritualno zdravljenje naj ne bo njegova praksa,
niti ne razlaga sanj, tolmačenje znakov in astrologije.
Učenec ne bo tolmačil živalskih krikov,
zdravil neplodnost ali druge bolezni.

Menih naj ne bo pretresen zaradi kritik,
niti ne vzvišen zaradi pohval.
Pregnal bo celotno hrepenenje,
skupaj s strahom pred izgubo, jezo in žalitve.

Menih naj ne kupuje in ne prodaja,
nobenih kritik naj ne raznaša,
naj ne bo nadloga med ljudmi
in laskajoč z željami po koristi.

Menih naj se ne hvali,
niti naj ne izreka besed s skritimi motivi,
naj ne vadi v predrznem obnašanju,
in naj se izogne govorom o spornih temah.

Naj se ne predaja lažem;
tako s popolno pozornostjo ne bo zlorabljal zaupanja.
Hkrati naj nobenega ne prezira
zaradi njegovega življenja, razumevanja, morale ali običajev.

Ko sliši mnogo besed in je izzvan
od mislecev in nevednih ljudi,
nazaj naj jim ne odgovarja ostro,
saj si tisti z vrlinami ne dela sovražnikov.

Menih bo s takim razumevanjem Dhamme,
vadil v skladu s proučevanjem, s pozornostjo
in z razumevanjem stanja prenehanja kot miru,
tako ne bo zanemarjal Gotamovega učenja.

On je resnično osvajalec neosvojenega,
uvidel je resnico, ki temelji na izkušnji in ne na govoricah.
Zato se vedno spoštljivo pokloni
in pazljivo vadi po vodilu Blaženega.