Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Predstavitev Samostana

“Samostan” je naziv za versko skupnost v Republiki Slovenijji. Znotraj organizacije pa so samotišča, ki se nahajajo na štirih posestvih.

Samotišče Goljek

je sedež Samostana, čigar vodja je generalni gvardijan. Glavna samostanska hiša stoji v dolini vasi Goljek pri Trebnjem. Večina zemljišča je pokrito z gozdom; blizu hiše stoji kozolec-toplar (sālā), kjer se dogajajo vse aktivnosti v času toplejšega obdobja; v gozdu stojita dva meniška bivalnika ali kuṭija.

Glavni namen samotošča je, da ponudi menihom prostor za samoto, vendar so dobrodošli tudi  obiskovalci, ki lahko pridejo na pogovor k menihom (ponavadi  prvo nedeljo v mesecu). Samotišče omogoča tudi bivanje za goste (več informacij).

Samotišče Viveka

je druga posest na Kriški Rebri, na kateri stoji stara hiša in trije kuṭiji. Posest nudi več samote in zasebnosti in je oddaljena od centralnega dela samostana cca 1.5km. To samotišče upravlja samotišče Goljek.

Samotišče Nirodha

je tretja posest. Na parceli je hiša, ki je ponavadi v uporabi za goste samostana. Parcela stoji v Brezju, 700 m od samotišča Goljek. Tam stojita tudi dva kuṭija. To samotišče upravlja samotišče Goljek.

Samotišče Hillside

je oddaljeno 85 km južneje od Samanadipa na kočevskem. Samotišče ima svojo avtonomijo, je pravna oseba zasebnega prava in jo vodi gvardijan. Samotišče je rezervirano samo za samostansko skupnost. Več informacij.