Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Organiziranost

Samostan je bil ustanovljen 15. aprila 2016 in je registriran kot pravna oseba zasebnega prava (“verska skupnost”) pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije 16. januarja 2020. (Matična številka: 2656205000, davčna številka: 35038209.)

Kot je določeno v Temeljnem aktu, samostan vodita dve telesi: Zbor  menihov (saṅgha) in Upravni svet.

Zbor menihov je najvišji notranji organ Samostana, ki ga tvorijo popolnoma posvečeni menihi (bhikkhuji), in mu predseduje gvardijan, ki je tudi uradni zastopnik samostana. Menihi skrbjo, da vse stvari potekajo v skladu z dhammo in vinayo. Pomembnejše odločitve so sprejete soglasno.

Upravni svet tvori izbrana skupina laičnih članov samostana. To je delovno  in  posvetovalno telo samostana za nepridobitno upravljanje samostanskega premoženja. Predsednik in blagajnik sta bila izvoljena 27. septembra 2020 za dobo petih let.

Direktor: Primož Korelc
Monishankar Singha
Dragoljub Blagojević
Bojan Božič
Neda Bras
Martina Paradiž
Matjaž Piavec

Registrirani laični člani so fizične osebe, ki predani trem zatočiščem, sledijo petim vodilom in spoštujejo meniško življenje in lahko svetujejo Zboru menihov in Strokovnemu svetu.