Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Sprememba Temeljnega akta in nazivov

10. oktobra, je Zbor menihov odobril spremembo našega Temeljnega akta. Sprememba je bila potrebna, saj je stari akt onemogočal ustanovitev sestavnih delov, možnost življenja nun v Samanadipi in pridobivanje vizumov za prostovoljce. Pomembnost dovoljenja ustanovitve sestavnega dela je zato, da lahko znotraj Samanadipe ustanovimo novi pravni subjekt, to je Hillside Hermitage, ki ga vodi bh. Nyanamoli.

Da lahko zdaj bolje razločimo Samanadipo kot versko skupnost, in parcele na različnih koncih, smo se odločili da preimenujemo angleško ime Samanadipa Forest Buddhist Hermitage na Samanadipa Forest Buddhist Monastery. V slovenščini to ostane seveda isto, to je »Samostan«. V praksi, ko govorimo o verski skupnosti, oz. tej naši organizaciji, uporabljamo naziv »Samostan« oz. »Monastery« ali enostavno Samanadipa. Ko pa govorimo o fizični lokaciji, pa uporabljamo naziv »samotišče« oz. »hermitage«.

Torej, Samostan Samanadipa ima trenutno štiri samotišča.

1.      Samotišče Goljek (Goljek Hermitage);

2.      Samotišče Viveka (Viveka Hermitage), ki ga opravlja samotišče Goljek;

3.      Samotišče Nirodha (Nirodha Hermitage), ki ga opravlja samotišče Goljek;

4.      Samotišče Hillside (Hillside Hermitage), ki ima svojo avtonomijo.

Zaradi te spremembe se je skupnost tudi odločila, da bh. Nyanamoli postane gvardijan samotišča Hillside. Naziv bh. Hirika pa se je moral spremeniti v generalni gvardijan, kot zastopnik verske skupnosti Samostana Samanadipa.

Novi Temeljni akt

Zbor menihov