Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Namenitev deleža dohodnine 1%

 Zakon o dohodnini omogoča davčnim zavezancem, da sami odločate, komu boste namenili do 1,0-odstotni delež odmerjene dohodnine, ki ga država namenja za financiranje splošnokoristnih ustanov. Davčni zavezanci lahko torej del dohodnine, ki ga od vas v vsakem primeru vzame država in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve, preusmerite v donacijsko podporo upravičenim organizacijam. Med upravičenci za ta del dohodnine je s področja verske skupnosti tudi Gozdni budistični samostan Samanadipa (dav. št. 35038209).

Obrazec za namenitev dela dohodnine – pdf

Do kdaj lahko izrazim svojo odločitev?
– 31. december 2023 je rok za oddajo Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije za to leto.

Kako lahko izrazim svojo odločitev?
1. Izpolnite obrazec zahteve in dostavite (pošljete) v Gozdni budistični samostan Samanadipa, Goljek 3, 8210 Trebnje. Da bo vaša zahteva upoštevana še za tekoče leto, morate to storiti najkasneje do 20. 12. (obvezno vpišite pristojni davčni urad in izpostavo).

2. Na spletni strani davčne uprave (edavki.durs.si) lahko dobite obrazec Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije. Na isti spletni strani lahko svojo zahtevo izrazite v elektronski obliki. Vnesite davčno številko Gozdnega budističnega samostana Samanadipa (dav. št. 35038209) ter vpišite odstotek (največ 1,0 %).